Ziarul care ține cu românul

Mircea Dorin Crețu Tiki Taka cu legea – Începuturi 2

Domnul Mircea Dorin Crețu înainte de a fi prefectul Mircea Dorin Crețu  a fost Primarul Orașului Tălmaciu.

Fulminanta carieră de edil a lui Mircea Dorin Cretu a primit o piedică în anul 2002 , an în care Prefectul de atunci al Județului Sibiu ,domnul avocat Lup Silvestru l-a demis.

Motivul a fost calitatea de cenzor a lui Mircea Dorin Crețu  la S.C. ACSTAL S.A. Tălmaciu.

Câteva cuvinte despre S.C. ACSTAL SA Tălmaciu

Cifra de afaceri ACSTAL SA. a fost de 2,581,136.00 RON în anul 2022, cu un profit de 447,693.00 RON. Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 25.79%. ACSTAL SA a raportat un număr de 15 angajați în anul 2022.

În 1997 a fost înființată Societatea „Acstal” SA care  s-a reorganizat  din „Regia Autonomă Municipală și Locală” Tălmaciu. Societatea este operatorul local pentru serviciul public de hrană, apă și canalizare din anul 2000 în orașul Tălmaciu

Dorin Mircea  Crețu, Constantin Mihai Lotrean, Nicolae Calina si Nicolae Hoadrea sunt patru domni , membri sau foști membrii PNL care au în comun faptul că erau consiglieri locali,respectiv, primar ai localității Tălmaciu precum și faptul că din anul 2000 au devenit acționari ai Regiei  Autonome Municipale și Locale” Tălmaciu.

Domnii Constantin Mihai Lotrean, Nicolae Calina si Nicolae Hoadrea  au în comun și calitatea de acționari și membri în conducerea ROMANOFIR S.A. Tălmaciu conform raportului de audit pentru acționarii societății:

Cifra de afaceri a companiei ROMANOFIR S.A. a fost  în anul 2022 de 10928527 RON și profitul societații net a fost  de 1723939 RON, iar profitul brut al companiei a fost  de 1996706 RON.

Ce-ai făcut Bobiță ?

Prefectul Lup a luat decizia incetarii mandatelor ca urmare a verificarii unei petitii sosite pe adresa prefecturii in luna martie.

Se aducea la cunostinta prefectului ca alesii din Talmaciu sunt actionari si cenzori in cadrul societatii ACSTAL.

Firma se ocupa cu furnizarea serviciilor de apa-canal si salubritate.

ACSTAL a rezultat in urma privatizarii, in 2000, a societatii de gospodarie comunala a orasului, in perioada guvernarii CDR, cand primar era tot Mircea Cretu.

Fosta societate a Consiliului Local a fost cumparata de cei sase alesi locali, acestia ocupand functii importante in firma. In momentul aparitiei OG 5/2002, alesii locali vizati de ordinul prefectului au trimis, la prefectura si la Consiliul Judetean, declaratii prin care au omis sa specifice ca sunt actionari la o societate care face afaceri cu Consiliul Local. -Au depus declaratii false.

Au facut ce-au vrut in Consiliul Local

Daca voiau sa creasca pretul apei, atunci promovau o hotarare de Consiliu Local asa cum doreau.

Totodata, au trecut terenuri din domeniul public al orasului in administrarea societatii.

De asemenea, in momentul controalelor nu au vrut sa puna la dispozitie actele-, explica prefectul Lup.

Sursa: https://www.curentul.info/actualitate/primarul-si-viceprimarul-din-talmaciu-au-intrat-sub-vizorul-pna/

Ce zicea Ordonanța Guvernului 5/2002 privind instituirea unor interdicții pentru alesii locali şi funcţionarii publici?

,,1) Societăţile comerciale la care alesii locali sunt manageri, acţionari semnificativi, asociaţi, administratori, cenzori, membri în consiliul de administraţie sau la care deţin alte funcţii de conducere nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări sau de furnizare de bunuri cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte alesii locali menţionaţi, cu regiile autonome de interes local aflate sub autoritatea consiliului respectiv sau cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale ori de consiliile judeţene respective.

(2) Prin aleşi locali, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege consilieri locali şi consilieri judeţeni, primarii municipiilor, , oraşelor şi comunelor, ……

(3) Interdicţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi în cazul soţului/sotiei şi rudelor până la gradul al doilea inclusiv ale alesului local în cauza.

(4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (3) atrage încetarea de drept a mandatului de ales local, cu excepţia cazurilor în care cel în cauza demisioneaza din funcţia deţinută la societatea comercială, în termen de cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau, după caz, de la încheierea contractului.

(5) Constatarea încetării mandatului de ales local se face prin ordin al prefectului, emis în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau, după caz, de la încheierea contractului.”

Primele Dribling-uri la Lege Mircea Dorin Crețu înscrie

Ordonanța Guvernului 5/2002  a fost publicată în MONITORUL OFICIAL  NR. 90 din  2 februarie 2002 adică după 10 zile primarul în problemă , adică lui  Mircea Dorin Crețu trebuia să-i înceteze manadatul  printr-un ordin emis până la data de 13.02.2003, sau trebuia să-și dea demisia din funcția de cenzor la Acstal SA PÂNĂ LA DATA DE 08.02.2002.

,,Mircea Dorin Cretu recunoaste ca a fost actionar la societatea ACSTAL.

Sustine însă că a renunțat și a cesionat acțiunile către alte persoane imediat după apariția Ordonanței Guvernului privind incompatibilitatile.

-Am cesionat actiunile si mi-am dat demisia din functia de cenzor al societatii in februarie 2002. Nu am incalcat actele guvernului.”

 Sursa: https://www.curentul.info/actualitate/primarul-si-viceprimarul-din-talmaciu-au-intrat-sub-vizorul-pna/

 Dovada irefutabilă că Mircea Dorin Cretu a mințit.

Demisia din funcția de cenzor a unei Societăți pe Acțiuni are ca rezultat întrunirea adunării generale a acționarilor în vederea numirii unui nou cenzor.

După numirea noului cenzor prin hotărârea adunării generale a acționarilor  este obligatorie efectuarea de mențiuni în registrul Oficiului Comerțului, acesta fiind o modificare a actelor constitutive.

În cazul S.C. ACSTAL SA Tălmaciu în februarie 2002 adunarea general a acționariloer era compusă din:

  • Petru Gheorghe Voicu,
  • Nicolae Sutea,
  • Dorin Mircea Crețu,
  • Constantin Mihai Lotrean,
  • Nicolae Calina si
  • Nicolae Hoadrea adică 6 mari și lați.

Și ce să vezi Ordonanța de Urgență  nr. 76 din 24 mai 2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor prevedea în art 3 alin 4 și art 14  un termen de maximum 20 de zile înscrierea actelor  adiţionale modificatoare ale actelor constitutive în Oficiul  Registrului Comerțului adică FANTASTICA DEMISIE din Funcția de Cenzor la ACSTAL SA a distinsului Mircea Dorin Crețu.

Rușinică, DOMNULE Crețu Dorin Mircea

Conform Oficiului  Registrului Comerțului singura mențiune – depunere acte în cursul anului 2002 la ACSTAL SA a fost înregistrata doar o cerere de preschimbare de activitate înregistrată cu numărul 12503  din 27.05 2002 și abia în anul 2003 au fost înregistrate două mențiuni,respective,modificări cu numarul de înregistrare  6519 din 02.04 2003 și cu numărul 13451 din 25.06.2003.

ADICĂ, LA MAI BINE DE 1 an și DOUĂ LUNI, ADICĂ, VREO 400 DE ZILE DEPĂRTARE DE TERMENUL STABILIT DE Ordonanța Guvernului 5/2002 , ADICĂ 12.02.2002.

O bagatelă

Cum zicea maestrul Liviu Guță: ,,De ce mă minți, de ce ma minți, Eu stiu ca nu-i ceea ce simtit…

Sursa: https://www.versuri.ro/w/ho

A doua minciună marca Dorin Mircea Crețu

În 2002 Dorin Mircea Crețu spunea ,,am cesionat acțiunile “, dar cam mințea.

Cesiunea acțiunilor se face cu respectarea dreptului de preempțiune a celorlalți acționari,adică,ceilalți 5 fantastici,dacă acțiunile sunt cesionate altei persoane, această cesiune poate fi făcută  numai după expirarea termenului de 45 de zile  și – SURPRIZĂ – trebuia înscrisă în Oficiul Registrului Comerțului.

Conform Oficiului  Registrului Comerțului singura mențiune – depunere acte în cursul anului 2002 la ACSTAL SA a fost înregistrata doar o cerere de preschimbare de activitate înregistrată cu numărul 12503  din 27.05 2002 și abia în anul 2003 au fost înregistrate două mențiuni,respective, modificări cu numerele de înregistrare  6519 din 02.04 2003 și cu numărul 13451 din 25.06.2003,ADICĂ,LA MAI BINE DE 1 an și  doua LUNI, ADICĂ, VREO 400 DE ZILE DEPĂRTARE DE TERMENUL STABILIT DE Ordonanța Guvernului 5/2002,ADICĂ,12.02.2002.

Domnului  Crețu am putea să-i dedicăm versurile interpretei Carmen Șerban: ,,Fir-ai mai băgiță, m-ai mințit, M-ai mintit,

Hocus Pocus cu acțiunile  familiei Crețu la SC ACSTAL SA

Adunarea Generală  a acționarilor S.C. ACSTAR SA înregistrată  la Registrul Comertului Sibiu sub numarul de ordine J32/1004/1997, CUI 9273837 s-a tinut la sediul societatii in data de 12.09.2017. Adunarea generala a actionarilor cu votul a 100% capital social astfel:

Soția CRETU CARMEN GABRIELA, detinatoare a 37,7768% din actiuni; – Adică, de fapt, a fost cesionarea acțiunilor un act simulat ?

Motivele pentru care Roman Cristian, fost Bazarâncă, fost prefect, nu e tras  și nu va fi tras la răspundere de Mircea Dorin Crețu.

În presa sibiană s-a vehiculat ideea că stimatul Știrbeț Cornel, care, din întâmplare, este nașul lui Roman Cristian,fost Bazarâncă,este cel care a favorizat numirea lui Mircea Dorin Crețu la AJOFM Sibiu.

Vă prezentăm un fragment din articolul  Eu sunt Puiu, fost boier, Cornel m-a facut somer:

,,Acum, ca sa vedeti cum se intoarce roata vietii, functia lui nea Puiu ( Suditu) a fost confirmata de miercuri ca fiind vacanta, iar fostul “primar Acstal”, Mircea Cretu a ajuns director executiv la AJOFM, pe locul frumoasei Gabi Krisca.”

Sursa: https://romanialibera.ro/special/eu-sunt-puiu-fost-boier-cornel-m-a-facut-somer-8618/

Să nu uităm că Știrbeț Cornel, nașu’ lui Bazarâncă, este fondator al Rotary Sibiu

Prefectul Sibiului, directorul interimar al Muzeului național Brukenthal și câțiva membri ai clubului Rotary s-au întâlnit zilele trecute într-una din sălile palatului din Piața Mare pentru a se felicita, „la un pahar de vorbă”.

Sursa: https://www.turnulsfatului.ro/2023/07/21/nimeni-n-a-platit-prefectul-sibiului-a-invitat-oamenii-de-afaceri-la-un-pahar-in-muzeul-brukenthal-in-apreciere-pentru-un-eveniment-discret-204539

Domnul avocat Mircea Silvestru Lup, fost deputat PSD, un plus al politicii locale spunea:

,,Nu mă interesează funcția de presedinte PSD.

Am declarat public si mai declar: Nu candidez. Eu nu sunt papagal. Nu ma interesează ce face Cosmin Ionescu, e treaba lui.

Sursa: https://ochiulpublic.wordpress.com/2010/05/03/mircea-lup-nu-ma-intereseaza-candidatura-la-functia-de-presedinte-psd-sibiu/

Despre domnul la care făcea referire avocatul Mircea Silvestru Lup și despre colecționarul de partide politice, vocal în mass media, vom reveni pe parcursul campaniei electorale care vizează fotoliul de primar al municipiului Sibiu.

Începuturi 1:

Arheologie politică cu Mircea Dorin Cretu – Începuturi

NU UITA!

Esti martorul unui eveniment sau ai informaţii care ar putea deveni o ştire?

Trimite-ne un mesaj la numărul 0742.566.653, WhatsApp, Signal sau Telegram

ZIUA ONLINE ZIARUL CARE ȚINE CU ROMÂNUL

Reclame: https://ziuaonline.com/reclame/

Pagină: https://www.facebook.com/ziuaonlinesb/

Grup: https://www.facebook.com/groups/918635891535002/

ZIUA ONLINE PREZENTĂ LA DATORIE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *