Ziarul care ține cu românul

Roman Cristian fost Băzărâncă descălecătorul – CJ Sibiu incompetență la alt nivel

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE
PERFECTUL SIMPLU PERSPECTIVE GRAMATICALE ŞI STILISTICE
Rezumatul tezei de doctorat SIBIU 2013
Doctorand: Vasile – Cristian Băzărâncă (Roman)
Coordonator ştiinţific: Prof. univ. Dr. D. H. C. Victor V. Grecu

Adevăruri ne știute de pe meleaguri sibiene

Domnul Băzărâncă /Roman Vasile are dreptul de a purta cu mândrie, în Spitalul de Plămâni Sibiu halatul alb , este și el pur și simplu doctor( în perfectul simplu ).

Nu este o imagine de la un protest al fermierilor

În camioneta din imagine sunt cele două doamne portocalii ale politichiei sibiene care l-au sprijinit întodeauna pe Băzărâncă /Roman Vasile.

C.J. Sibiu condus de doamna Cîmpean Daniela a girat cu grație toate încălcările legii de la Spitalul de Plămâni Sibiu.

O fi adevărat ? Roman și Graur sunt verișori prin alianță?

Mesajul din imagine provine de la o persoana care a ales să-și păstreze anonimatul și nu știm dacă această informație este adevărată sau nu, dar, dacă ar fi adevărată, conform art 178 alin2 lit b Legii 95/2006,domnul Roman Vasile și doamna Graur Lenuța Alina care este directorul financiar al Spitalului de Plămâni Sibiu ar fi în stare de incompatibilitate , adică, trebuiau demiși de către Președintele C.J.Sibiu și sesizată A.N.I.

Împreună o să aflăm dacă Roman și Graur de la Spitalul de Plămâni au respectat legea și o să numărăm fiecare încălcare a legii, tot împreună.

SCOR: Legalitate 0 – Roman Cristian Băzărâncă 1

Legea 95/2006 în art 176 alin2 lit a prevede că managerul de spital trebuie să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, Roman Cristian Băzărâncă a fost numit, în data de 09.05.2017, prin dispoziția președintei C.J. Sibiu,’ Daniela Cîmpean, director la Spitalul de Plămâni Sibiu semnând și contractul de management. Art 176 alin 4 din Legea 95/2016 spune :

,,Managerul, persoană fizică sau juridică, încheie contract de management pe o perioadă de maximum 3 ani cu preşedintele consiliului judeţean( în cazul spitalului de Plămâni Sibiu ). La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului”.

Roman Cristian Băzărâncă numit ilegal director în mai 2017

,,În cazul în care contractul de management nu se semnează în termen de 10 zile lucrătoare de la data validării concursului din motive imputabile candidatului declarat câştigător, conducătorul instituţiei adică președintele C.J.Sibiu va semna contractul de management cu candidatul clasat pe locul al doilea, dacă acesta a promovat concursul” așa spune art.176 alin 6 din Legea 95/2006.

Pur și simplu perfectu’ Roman Cristian Băzărâncă, fost prefect, mare jurist, a absolvit cursul de management sanitar DUPĂ 6 LUNI, adică în octombrie 2017, deci legal nu putea semna contractul de management că nu avea cursul și, legal, contractul trebuia semnat cu al doilea candidat.

ALOO: Abuzul în serviciu este pedepsit cu până la 7 ani de închisoare – fapta nu este prescrisă / Băieți și fete de la Parchet – somn ușor; sau frige Gălușca, e grele cu infracțiunea asta?!

Cine este Graur Lenuța Alina?

În anul de grație 2017, în luna august, doamna Graur Lenuța Alina, după ce a promovat concursul, este numită Director Financiar Contabil la Spitalul de Plămâni Sibiu prin Dispoziția președintei C.J. Sibiu, Daniela Câmpeanu.

Art.186 din Legea 95/2006 ne spune că directorul financiar-contabil este membru al comitetului director al Spitalului încheie cu managerul spitalului public un contract de administrare pe o perioadă de maximum 3 ani, care poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei.

SCOR: Legaliate 0- Roman Cristian Băzărâncă 2

Contractul de administrare de 3 ani al Doamnei Graur Lenuța Alina în calitate de director financiar-contabil al Spitalului de Plămâni a expirat în august 2020, conform art. 184 alin 1 lit a:

,,Contractul de management şi, respectiv, contractul de administrare încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.”

Conform registrului pentru evidența dispozițiilor Președintelui Județean Sibiu, ( publicat pe site-ul instituției ) emise în anul 2020, niciuna dintre cele 351 de Dispoziții emise nu au avut ca obiect prelungirea pe o durată de 3 luni a contractului de administrare în calitate de director financiar-contabil al Spitalului de Plămâni.

ADICĂ, LEGAL, Graur Lenuța Alina nu mai era director financiar contabil al Spitalului de Plămâni începând cu data de 01.09.2020, toate actele semante ulterior acestei date fiind nule.

Toate aceste acțiuni și inacțiuni constituie a doua infracțiune de abuz în serviciu.

Roman Cristian Băzărâncă numit legal manager în 2020?

Domnul Doctor în perfectu’ simplu Roman Cristian Băzărâncă a fost numit legal manager al Spitalului de Plămâni Sibiu prin Dispoziția nr. 128 din 21.05.2020 a președintei C.J. Sibiu Daniela Câmpeanu, în urma promovării concursului de manager al Spitalului de Plămâni Sibiu, concurs adus la cunoștință publicului de la data de 23.03.2020 .

Domnul Doctor în perfectu’ simplu Roman Cristian Băzărâncă nu a binevoit să lase publice detaliile despre proiectul de management pe care l-a prezentat în 2020,detaliile concursului publicat pe site-ul Spitalului fiind șterse , ( un domn pur și simplu discret ).

Vorbim doar de o simplă abatere disciplinară.

Un nou concurs – altă Tiki Taka, marca Băzărâncă

Vasilică al nostru ,,viclean copil de casă” și degrabă făcător de mișmașuri, s-a gândit să solicite C.J – ului Sibiu să organizeze concurs de ocuparea a postului Director Financiar Contabil la Spitalul de Plămâni Sibiu.

La concurs a participat numai doamna Graur Lenuța Alina care a și câștigat concursul, conform procesului verbal nr. 263 din 19.01.2021, publicat pe site-ul Spitalului.

Conform registrului pentru evidența dispozițiilor Președintelui Județean Sibiu, ( publicat pe site-ul instituției ) emise în anul 2021 , niciuna dintre cele 534 de Dispoziții emise nu a avut ca obiect numirea doamnei Graur Lenuța Alina în calitate de director financiar-contabil al Spitalului de Plămâni .

ADICĂ, LEGAL, Graur Lenuța Alina nu a mai fost director financiar contabil al Spitalului de Plămâni Sibiu începând cu data de 01.09.2020 până la 31.12.2021.

Toate aceste acțiuni și inacțiuni constituie a doua infracțiune de abuz în serviciu.

Domnul Doctor în perfectu’ simplu Roman Cristian Băzărâncă – Comportament de ultraș la Ministerul Fondurilor Europene


”Atunci când am venit la minister am gândit o restructurare și o redistribuire a delegării atribuțiilor.

A fost și cazul dânsului, iar când s-a trezit că atribuțiile sale nu mai sunt aceleași pe care le avea înainte a avut o ieșire nervoasă, a început cu partea de jigniri la adresa mea, la adresa președintelui PNL Sibiu, a altor colegi, mă rog.

A fost un episod ciudat, a dat dovadă de un comportament care nu ține de funcția de demnitar public și am luat imediat decizia de a-l demite.

Atunci când cobori la acest nivel nu poți ocupa în niciun caz o funcție de demnitate publică.

A fost un episod jenant”, a declarat Boloș.

Sursa: https://www.g4media.ro/ministrul-marcel-bolos-a-demis-un-secretar-de-stat-dupa-ce-acesta-l-a-insultat-in-birou-cand-cobori-la-acest-nivel-nu-poti-ocupa-o-functie-de-demnitate-publica-a-fost-un.html

Sancțiune aici poate fi doar una morală.

SCOR: Legalitate 0 – Roman Cristian Băzărâncă 3

Prin Decizia nr. 200 din 04.-03.2021 a Primului Ministru la aceea dată Florinel Câțu domnul Roman Vasile- Cristian a fost numit ministru secretar de stat și prin Decizia nr. 307 din 11.05.2022 a Primului Ministru Ciucă a fost eliberat din această funcție.

Domnul Doctor în perfectu’ simplu Roman Cristian Băzărâncă a declarat că și-a suspendat funcția de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie, urmând să se întoarcă atunci când activitatea sa ca secretar de stat, va înceta.

Sursa: https://sibiuindependent.ro/2021/03/05/cristian-roman-numit-secretar-de-stat-in-ministerul-investitiilor-si-proiectelor-europene/

Breee, domnu’ Jurist Băzărâcă/Roman, art. 184 alin 1lit e din Legea 95/2006 zice că:

,,Contractul de management încetează la apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege,” stare de incompatibilitate dată de art. 178 alin 1

,,Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu exercitarea oricăror altor funcţii salarizate”.

La Bibu Adrian Cosmin se poate, la Roman Cristian Băzărâncă Nu

Prin Dispoziția 7 din data de 12.01.2021 a președintei C.J. Sibiu Daniela Câmpeanu Domnului Bibu Adrian Cosmin i-a fost suspendat contractul individual de muncă în calitate de Director al Serviciului Public Sala Transilvania Sibiu și, prin Dispoziția nr.9 din 12.01.2021, domnul Bibu Adrian Cosmin a fost numit administrator public al C.J. Sibiu.

Conform registrului pentru evidența dispozițiilor Președintelui Județean Sibiu, ( publicat pe site-ul instituției ) emise în anul 2021 , niciuna dintre cele 534 de Dispoziții emise nu a avut ca obiect suspendarea contractului de management al Domnului Doctor în perfectu’ simplu Roman Cristian Băzărâncă pentru Spitalul de Pneumoftiziologie.

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu se poate, la Spitalul de Pneumoftiziologie NU

Art. 177 din Legea 95/2006 prevede :,, conducerea interimară a spitalelor publice se numeşte prin act administrativ al preşedintelui consiliului judeţean până la revocarea unilaterală din funcţie, dar nu mai mult de 6 luni. “.

,,Începând cu data de 1 iulie 2021, Robert Nicolae Fotache este numit în funcția de manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, pe o perioadă de maximum 6 luni sau până la revocarea unilaterală din funcție.”

Sursa: https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/robert-fotache-este-noul-manager-interimar-al-spitalului-clinic-judeean-de-urgen-sibiu-159007.html

La Spitalul de Pneumoftiziologie managerul interimar a fost numit pe o perioadă de 14 luni, adică între 04.03.2021-11.05.2022.

SCOR: Legalitate 0 – Roman Cristian Băzărâncă 3 și un pic

Prin Dispoziția nr.70/05.03.2021 a președintei C.J. Sibiu Daniela Câmpeanu doamna Graur Lenuța Alina a fost numită manager interimar la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Legal, după 6 luni, conform Legii 95/2006 ( vezi mai sus ), trebuia organizat concurs de ocupare a funcției de manager , dar nu a fost așa.

Numai prin Dispoziția 152 din 12.05.2022 a președintei C.J. Sibiu Daniela Câmpeanu doamna Graur Lenuța Alina a fost revocată din funcția de manager interimar la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Conform registrelor pentru evidența dispozițiilor Președintelui Județean Sibiu,( publicat pe site-ul instituției ) emise în anul 2021 și în anul 2022 , niciuna dintre cele 534 de Dispoziții emise în 2021 și nici cele 151 de dispoziții emise până la data de 12.05.2022 nu au avut ca obiect numirea sau revocarea managerului interimar la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Toate aceste acțiuni și inacțiuni constituie a treia infracțiune de abuz în serviciu.

,,Suspendarea “unilaterală a contractului de management a lui Băzărâncă și Rafila
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat vineri că nu cunoaşte „instituţia suspendării” managerului unui spital.

Sursa: https://adevarul.ro/stiri-interne/societate/ministrul-sanatatii-despre-suspendarea-2289340.html

Conform Legii 95/2006 care este deasupra oricărui ordin de ministru, contractul de management spitalicesc poate doar înceta, instituția ,,suspendării contractului de management spitalicesc” nu este detaliată, mai mult, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu ar putea fi suspendat doar prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Sibiu.

Dispoziția nr. 128 din 21.05.2020 a președintei C.J. Sibiu Daniela Câmpeanu de numire a lui Roman Cristian Vasile în funcția de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu este singurul și ultimul act administrativ de numire în această funcție.

Logic și legal, contractul de management al lui Roman Cristian Vasile în calitate de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, a încetat în 21.05.2023.

Toate aceste acțiuni și inacțiuni constituie a treia infracțiune de abuz în serviciu.

Vom reveni cu partea a doua în care vom detalia despre incompatibilități, conflicte de interese, manageri anchetați de către DNA , nerespectarea ordonanței 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor și alte isprăvi vitejești.

Vă rugăm dragi cititori să-i solicitați doamnei Cîmpean Daniela să ofere un punct de vedere și să facă bine să sesizeze organele abilitate că noi sigur o vom face.

NU UITA!

Esti martorul unui eveniment sau ai informaţii care ar putea deveni o ştire?

Trimite-ne un mesaj la numărul 0742.566.653, WhatsApp, Signal sau Telegram

ZIUA ONLINE ZIARUL CARE ȚINE CU ROMÂNUL

Reclame: https://ziuaonline.com/reclame/

Pagină: https://www.facebook.com/ziuaonlinesb/

Grup: https://www.facebook.com/groups/918635891535002/

ZIUA ONLINE PREZENTĂ LA DATORIE

2 răspunsuri

  1. Daca ati fi dorit sa publicati un articol obiectiv, puteati sa solicitati un punct de vedere. Habar nu aveti cum a fost situatia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *