Ziarul care ține cu românul

ANAF înființeazã Registrului entitãților/unitãților de cult

ANAF supune dezbaterii publice Procedura privind organizarea Registrului entitãților/unitãților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale.
Înscrierea în registru se solicitã de cãtre entitatea/unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entitãților/unitãților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale.
Entitatea/unitatea de cult se înscrie în registru dacã, la data depunerii cererii, îndeplinește cumulativ urmãtoarele condiții:
        a) desfãșoarã activitatea în domeniul pentru care a fost constituitã;
        b) a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevãzute de lege;
        c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
        d) a depus situațiile financiare anuale, prevãzute de lege;
        e) nu a fost declaratã inactivã, potrivit art.92 din Codul de procedurã fiscalã.
Cererea se completeazã cu ajutorul aplicației informatice afișatã pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscalã și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanțã. 
Împreunã cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatele de atestare fiscalã eliberate de organele fiscale locale, în a cãror evidențã aceasta este înregistratã ca  plãtitor de impozite și taxe locale.  ANAF va soluționa cererile în termen de 10 zile de la depunere. Registrul va cuprinde urmãtoarele informaþii:
a) denumirea entitãții/unitãții de cult;
b) codul de identificare fiscalã;

c) adresa domiciliului fiscal;
d) data înscrierii în registru;
e) data radierii din registru;
f) informații privind înscrierile și radierile în/din registru.Registrul va fi public, potrivit legii, se va afișa pe site-ul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, la adresa www.anaf.ro/Informaþii publice. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *