Ziarul care ține cu românul

Câte buletine expiră și câți tineri sibieni trebuie sa își facă buletinul în acest an?

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, instituţie publică de interes judeţean organizată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, aduce la cunoștința cetățenilor județului nostru faptul că, în anul 2020, un număr de 4.926 persoane care vor împlini vârsta de 14 ani trebuie să se prezinte, însoțite de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul legal, la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, în vederea solicitării eliberării primului act de identitate, în termen de 15 zile de la împlinirea acestei vârste.

 

De asemenea, tot în cursul acestui an, un număr de 26.343 persoane vor fi în situația de a le expira termenul de valabilitate al actului de identitate, astfel încât le informăm, cu acest prilej, asupra faptului că au obligația să solicite eliberarea unui nou act de identitate cu cel mult 180 de zile înainte de expirare, dar nu mai puțin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor care arondează pe linie de evidenţă a persoanelor localitatea de domiciliu, respectiv localitatea de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Precizăm că, nerespectarea dispozițiilor legale amintite constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 40 lei la 80 lei.

Considerăm oportun a menționa că actul de identitate se eliberează în baza cererii pentru eliberarea actului de identitate, depusă personal sau prin împuternicit cu procură specială (obţinută de la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României din statul în care titularul actului de identitate se află temporar în străinătate) la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor de pe raza județului Sibiu, și a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei nașterii, a stării civile, a cetățeniei române – certificatele de stare civilă deținute; a adresei de domiciliu ori a celei de reședință; a achitării contravalorii actului de identitate, potrivit dispoziţiilor legale – mai multe detalii se pot obține accesând site-ul instituției noastre la www.djepsibiu.ro, în secțiunea EVIDENȚA PERSOANELOR.

În situaţia în care titularii cererilor pentru eliberarea actului de identitate nu pot prezenta toate documentele necesare emiterii cărţii de identitate, serviciile de profil vor elibera solicitanţilor, după caz, cărţi de identitate provizorii.

În contextul celor reiterate, adresăm rugămintea tuturor persoanelor care se află în situațiile expuse, dar și persoanelor cărora le-au intervenit orice alte modificări care impun eliberarea unui nou act de identitate, să-și îndeplinească obligațiile legale ce le revin, sens în care le invităm la unul dintre cele 19 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor operaționale la nivelul județului Sibiu (în prezent, cele constituite în subordinea consiliilor locale ale celor două municipii, ale celor nouă oraşe, precum şi cele ale comunelor: Axente Sever, Dîrlos, Laslea, Orlat, Slimnic, Șelimbăr, Șura Mică și Turnu Roșu), structuri locale aflate în coordonarea metodologică a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sibiu.

 

ZIUA ONLINE ZIARUL CARE ȚINE CU ROMÂNUL

Pentru toate informațiile necesare, urmăriți-ne pe Facebook:

Pagină: https://www.facebook.com/ziuaonlinesb/

Grup: https://www.facebook.com/groups/918635891535002/

ZIUA ONLINE PREZENTĂ LA DATORIE!

Detectiv Sibiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *