Ziarul care ține cu românul

Informare privind proiectul  ” Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate. SIBIU – Strategia 2030”

Linia de finanţare

POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate).

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului

Optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP în cadrul administrației Județului Sibiu, prin abordarea strategică a dezvoltării județului pe termen lung, utilizând instrumente de planificare a investițiilor, bugetelor și intervențiilor în comunitate și prin dezvoltarea soluțiilor de simplificare a relației dintre Consiliul Județean și cetățeni.

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1

Dezvoltarea capacității de planificare strategică și fundamentare a deciziilor la nivelul Consiliului Județean Sibiu, prin dezvoltarea de mecanisme de participare publică, prioritizare a investițiilor și prin desfășurarea unui exercițiu amplu de planificare strategică și a politicilor publice permițând atât fundamentarea solidă a tuturor investițiilor și deciziilor în perioada 2020-2030, cât și creșterea nivelului de competență la nivelul instituției printr-o învățare experimentală.

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2

Creșterea accesului online la serviciile publice gestionate de Consiliul Județean Sibiu și instituțiile din subordinea sa în vederea reducerii birocrației pentru cetățeni când accesează servicii de sănătate.

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3

Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației, cu impact asupra modului de interacțiune al Consiliului Județean Sibiu cu cetățenii, prin dezvoltarea arhivei electronice, în vederea eliminării erorilor și scurtării timpului de așteptare pentru cetățeni pentru eliberarea oricărui document sau emiterea oricărui răspuns.

OBIECTIVUL SPECIFIC 4

Creșterea nivelului de competență a personalului Consiliului Județean Sibiu și a instituțiilor subordonate în vederea și pentru gestionarea eficientă a soluțiilor informatice care permit simplificare și reducerea birocrației pentru cetățeni.

 

Autoritatea contractantă şi de management

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice (MDRAP)

Beneficiari: parteneriatul dintre Consiliul Județean Sibiu în calitate de lider al proiectului și Asociația Română pentru Transparență (TI-RO), o organizație neguvernamentală ce are calitatea de partener.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 3.701.804,04 lei (TVA inclus), din care, suma aferentă activităților implementate de către Consiliul Județean Sibiu este de 3.381.041,14 lei, iar a celor gestionate de partenerul, Asociația Română pentru Transparență, este de 320.762,90 lei.

Contribuția fiecăruia dintre cei doi parteneri reprezintă 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului. Astfel, contribuția financiară proprie a Consiliului Județean Sibiu este de 67.620,82 lei, iar contribuția financiară a partenerului este de 6.415,29 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare, respectiv din luna martie 2019 până în luna februarie  2021.

În data de 22.03.2019, a avut loc semnarea Contractului de Finanțare nr. 327 aferent proiectului ”Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Sociala. Unitate. SIBIU – Strategia 2030”.

Prin intermediul proiectului se asigură contribuția la îndeplinirea obiectivelor SCAP 2014-2020, precum și îmbunătățirea capacității intituției de a furniza servicii publice. La finalul implementării proiectului, vom avea Strategia de dezvoltare a județului Sibiu pentru perioada 2021-2030, Planul Strategic Instituțional pentru perioada 2021-2030.

 

Scopul proiectului

Proiectul asigură sustenabilitatea documentului strategic: „Strategia de dezvoltare a judeţului Sibiu pentru perioada 2010 – 2013 şi direcţiile de dezvoltare ale judeţului pentru perioada 2014 – 2020”, incluzând atât asigurarea continuității unei dezvoltări județene organizate strategic, cât și implementarea intervențiilor și investițiilor rămase pentru anii 2019 și 2020 de o manieră mai bine organizată și mai bine fundamentată printr-o abordare specifică ciclului politicilor publice.

De asemenea, proiectul este relevant pentru strategiile regionale de dezvoltare în care sunt incluse planuri ce privesc și Județul Sibiu. Totodată, serviciile de sănătate vor fi furnizate online.

Soluția tehnică pentru serviciile de sănătate va fi concepută astfel încât să asigure transmiterea, vizualizarea rezultatelor analizelor medicale din laboratoare, precum și realizarea de programări online. În acest sens pentru aceste servicii, pacienții nu vor mai trebui să se deplaseze la spital.

Vom avea de asemenea arhivă electronică funcțională la nivelul CJ Sibiu și a instituțiilor subordonate: DGASPC Sibiu și a spitalelor.

Ioana Capatina Purtator de cuvant CJ Sibiu

Pagină: https://www.facebook.com/ziuaonlinesb/

Pentru toate informațiile necesare, urmăriți-ne pe Facebook!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *