Ziarul care ține cu românul

  Jandarmeria Sibiu recrutează

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu recrutează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere organizate de instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne și pentru locurile MAI la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale, sesiunea de admitere 2019  și ianuarie 2020.

Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs următoarele locuri:

 1. a) Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” București:

6 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Științe Juridice şi Administrative,  pentru învățământul cu frecvență – domeniul de licență „Drept”, programul de studii universitare de licență „Drept”;

70 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învățământul cu frecvență – domeniul de licență „Științe militare, informații şi ordine publică”, programul de studii universitare de licență/specializarea „Ordine şi siguranță publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorități), astfel:

 • 65 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 5 locuri alocate SIE;

 

7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Politie pentru învățământul cu frecvență redusă – domeniul de licență „Științe militare, informații şi ordine publică”, programul de studii universitare de licență/specializarea „Ordine şi siguranță publică”.

 

 1. b) Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani:

Sesiunea de admitere ianuarie 2020

190 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorități).

 • 150 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 5 locuri alocate IGAv;
 • 35 locuri alocate

 

 1. c) Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni:

Sesiunea de admitere ianuarie 2020

170 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorități), astfel:

 • 150 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 5 locuri alocate IGAv;
 • 15 locuri alocate

 

 1. d) Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu17 locuri alocate MAI conform specialităților, astfel:
 • 1 loc – Științe militare, informații și ordine publică – Artilerie şi rachete;
 • 2 locuri – Științe militare, informații și ordine publică – Geniu;
 • 2 locuri – Științe militare, informații și ordine publică – Apărare CBRN;
 • 2 locuri – Științe militare, informații și ordine publică – Auto;
 • 3 locuri – Inginerie şi management– Comunicații şi informatică;
 • 2 locuri – Contabilitate- Finanțe-contabilitate;
 • 5 locuri – Administrație publică – Logistică;

 

 1. e) Universitatea Națională de Apărare „Carol I” – 6 locuri – Științe militare, informații şi ordine publică – Logistică.

 

 1. f) Academia Tehnică Militară București 36 locuri alocate MAI conform următoarelor specialități, astfel:
 • 1 loc – Echipamente şi sisteme electronice militare;
 • 2 locuri – Comunicații pentru apărare şi securitate;
 • 1 loc – Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică-radioelectronică de aviație;
 • 3 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate națională;
 • 2 locuri – Construcții și fortificații;
 • 1 loc – Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice;
 • 4 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
 • 1 loc – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
 • 7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN;
 • 1 loc – Echipamente și instalații de aviație;
 • 1 loc – Blindate, autovehicule și tractoare;
 • 12 locuri – Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule;

 

 1. g) Institutul Medico-Militar16 locuri alocate MAI , specialitatea militară „Medicină generală” (10 București, 6 Tg.Mureș).

 

 1. h) Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” – 16 locuri alocate MAI ( 15 locuri IGAV, 1 loc IGPF):
 • 10 locuri – Științe militare, informații şi ordine publică – Aviație piloți;
 • 5 locuri – Științe militare, informații şi ordine publică – control trafic aerian;
 • 1 loc – Științe militare, informații şi ordine publică – Radiolocație (IGPF).

 

 1. i) Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa Facultatea de Inginerie Marină, 10 locuri alocate MAI:
 • 4 locuri – Inginerie marină şi navigație – Navigație, hidrografie și echipamente navale;
 • 5 locuri – Inginerie marină şi navigație – Electromecanică navală;
 • 1 loc – Inginerie electrică – Electromecanică;
 1. j) Școala Militară de maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” Pitești 46 locuri* alocate MAI conform specialităților, astfel:
 • 8 locuri – Tehnică de comunicații;
 • 8 locuri – Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică;
 • 10 locuri – Operare şi mentenanță echipamente informatice;
 • 10 locuri – Administrare securitate sisteme/ rețele de comunicații/ informatică;
 • 10 locuri – Operare şi mentenanță echipamente de comunicații.

*Notă: În cazul autorizării Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică-Sibiu, potrivit Ordinului M.227/2018, programele de studii postliceale pentru formarea maiștrilor militari în domeniul comunicațiilor și informaticii se transferă integral acestei unități de învățământ.

 

 1. k) Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Aeriene ”Traian Vuia” 21 locuri alocate MAI (18 locuri Aviație și 3 locuri Radiolocație) conform specialităților, astfel:
 • 10 locuri – Aeronave și motoare de aviație;
 • 1 loc – Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare;
 • 5 locuri – Electromecanică și automatizare de bord de aviație;
 • 2 locuri – Radioelectronică de bord de aviație;
 • 3 locuri – Radiolocație.

 

 1. l) Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa 62 locuri alocate MAI conform specialităților, astfel:
 • 2 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;
 • 17 locuri – Timonier şi tehnică de navigație navală;
 • 14 locuri – Comunicații navale şi observare semnalizare;
 • 18 locuri – Motoare şi mașini navale;
 • 11 locuri – Motoare şi instalații electrice navale

 

Cererile tip de înscriere se depun de către candidați la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu – Compartimentul Management Resurse Umane şi Organizare Structurală, Calea Poplăcii nr. 85, până la următoarele date limită, astfel:

 1. a) până la data de 24 mai 2019 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2019 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN și SRI);
 2. c) până la data de 15 noiembrie 2019 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 la școlile postliceale ale MAI.

 

Condiţii legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

 • să cunoască limba română scris şi vorbit;

 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/ comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi, în anul participării la concurs de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;

 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

–  să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

 

Detalii suplimentare se pot obține la tel. 0269/233170; 0269/233190 – interior 24534/24535/24537 sau accesând link-ul: http://www.jandarmeriasibiu.ro/Locuri-de-admitere-in-institutiile-de-invatamant.html.

Mult succes tuturor candidaților!

 COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAȚII PUBLICE ȘI CU PUBLICUL

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *