Ziarul care ține cu românul

Primăria Sibiu a semnat contractul pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Sibiului

Primăria Sibiu a semnat contractul pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Sibiului

 

 

“Planul Urbanistic General este un document strategic important al orașului care indică direcții și posibilități de dezvoltare din punct de vedere urbanistic pentru 10 ani, esențial pentru dezvoltarea Sibiului. O actualizare a acestui Plan nu este doar obligatorie, ci și necesară în contextul în care Sibiul s-a dezvoltat mult în ultimii ani. De asemenea, pe parcurs, în practică, am întâlnit în PUG-ul actual anumite impedimente și deficiențe care trebuie eliminate sau corectate pentru a permite dezvoltarea flexibilă și logică a orașului. PUG-ul este principalul instrument de planificare și dezvoltare a orașului, dar reprezintă și primul set de norme care trebuie respectate în cazul elaborării oricărui proiect de construcție. În procesul de actualizare a PUG-ului, se vor face în fiecare etapă consultări și informări publice pentru ca acest document să fie cât mai apropiat de necesitățile reale ale populației. Semnăm astăzi contractul cu o asociere care a convins juriul, prin proiectul depus în cadrul concursului de soluții, că are viziunea și capacitatea să ducă la bun sfârșit un proiect esențial pentru Sibiu.” (Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu)

 

Contractul pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Sibiului a fost semnat de primarul Astrid Fodor vineri, 11 decembrie, după o procedură de achiziție de tip concurs de soluții, organizată de Primăria Sibiu. Contractul cu o valoare de 5 milioane de lei s-a semnat cu asocierea SC Daedalus Proiect Sibiu/ Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting București / SC Intergraph Computer Services SRL aceasta având la dispoziție maxim 36 de luni să realizeze documentația și să obțină avizele necesare pentru ca noul PUG să intre în vigoare, după aprobarea acestuia de către Consiliul Local Sibiu.

 

Concursul de soluții a fost dotat și cu premii pentru locurile I și II. Asocierea cu care s-a încheiat contractul a câștigat locul I, premiul prevăzut fiind de 45.000 de lei. Pe locul II s-a situat Asocierea SC Synergetics Corporation SRL București / SC Quattro Design SRL București, câștigând un premiu de 35.000 de lei.

 

De ce este important PUG-ul?

Planul Urbanistic General reprezintă baza avizării tuturor investițiilor publice și private din oraș. Acest document strategic este important pentru că definește în linii generale dezvoltarea coerentă a orașului în următorii 10 ani.

 

Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, cu privire la: delimitarea teritoriului municipiului, stabilirea modului de utilizare a terenurilor, modernizarea infrastructurii orașului,  stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice, etc.

 

Pe termen mediu și lung, PUG-ul stabilește: evoluția în perspectivă a localității, direcțiile de dezvoltare funcțională, traseele coridoarelor de circulație, zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone, lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare, stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire, precum și delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare urbană.

 

Care sunt cerințele Primăriei Sibiu pentru actualizarea PUG-ului?

În procesul de structurare al PUG-ului, Primăria Sibiu a solicitat firmei contractate prin caietul de sarcini al procedurii, să aibă în vedere următoarele elemente principale:

 • Definirea unui set de obiective măsurabile și identificarea resurselor necesare atingerii lor, cu o fundamentare consistentă și multi-sectorială cu transpunere teritorială;
 • Clarificarea modului de abordare a aspectelor strategice care vizează dezvoltarea urbană a orașului (de ex: gabaritul general de înălțime maximă admisă în oraș, în contextul inițiativelor de listare a zonei istorice în patrimoniu UNESCO, modul de gestionare a intervențiilor în Centrul Istoric, corelarea dintre Planul urbanistic general și documentațiile strategice aflate în vigoare la data elaborării prezentei documentații)
 • Definirea unui cadru director de gestionare a operațiunilor de urbanizare în vederea evitării procesului de urbanizare necoordonată.
 • Integrarea impactului investițiilor majore în definirea concluziilor studiilor de fundamentare, respectiv a cadrului de reglementare, pentru investițiile majore pe care Consiliul Local Sibiu, în colaborarea cu partenerii săi, intenționează să le implementeze:
  • Dezvoltarea Malurilor Cibinului
  • Construirea unui nou Spital Clinic Județean de Urgență în zona Calea Șurii Mici
  • Construirea unui nou Teatru Național – Centru Multifuncțional, în zona centrală
  • Traseul trenului periurban
  • Complex pentru sport și agrement în zona cartier Turnișor – Câmpșor
  • Integrarea cartierelor periferice (Gușterița, Cartierul Arhitecților, etc.)
  • Regenerarea urbană a siturilor industriale degradate și abandonate și a cartierelor cu probleme.
 • Asigurarea unui grad de predictibilitate, prin corelarea și adaptarea reglementărilor majore ale Planului urbanistic general în vigoare, prin detaliere și corectare a acestora, acolo unde este cazul, respectiv actualizarea în raport cu legislația în vigoare și cu necesitățile reale ale populației
 • Creșterea transparenței și a gradului de înțelegere a documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism în rândul populației, prin informare și consultare a publicului, susținut de un set amplu de comunicări cu populația municipiului și cu ceilalți actori importanți (companii mari, IMM-uri, etc.) care să conducă la creșterea spiritului comunitar al colectivității, al încrederii pentru susținerea planurilor strategice.
 • Asigurarea unui set de servicii informatice complexe care să susțină implementarea documentației.

 

Care vor fi etapele actualizării PUG-ului?

 1. Actualizarea suportului topografic pentru PUG, în sistem de proiecție stereografică 1970
 2. Efectuarea unor studii de fundamentare privind organizația circulației și transporturilor, relațiile cu zonele peri urbane ale Sibiului, echiparea tehnico-edilitară, evoluția activităților economice, valorificarea potențialului turistic, etc. Ulterior se va realiza o sinteză a acestora, împreună cu un raport privind procesul de informare și consultare publică, desfășurat în această etapă
 3. Întocmirea Planului Urbanistic General propriu-zis și a Regulamentului Local de Urbanism, în formele propuse spre avizare. Și în această etapă este prevăzută consultarea și informarea publică
 4. Revizuirea și completarea unor părți ale PUG-ului din etapa 3, precum și avizarea PUG-ului. PUG-ul actualizat trebuie să obțină nu mai puțin de 26 de avize din partea diverselor Ministere și societăți deținătoare de utilități
 5. Procesul de consultare publică pe tema PUG-ului actualizat și predarea documentațiilor finale, după introducerea observațiilor din acordurile și avizele obținute, precum și a observațiilor pertinente rezultate din dezbaterile publice.

O mențiune importantă este aceea că PUG-ul actualizat va fi digitalizat complet, în sistem GIS, ceea ce înseamnă că se va lucra mai eficient și mai repede pe acesta, iar informațiile vor fi actualizate în timp real, dinamic.

 

 

ZIUA ONLINE ZIARUL CARE ȚINE CU ROMÂNUL

Pentru toate informațiile necesare, urmăriți-ne pe Facebook:

Pagină: https://www.facebook.com/ziuaonlinesb/

Grup: https://www.facebook.com/groups/918635891535002/

ZIUA ONLINE PREZENTĂ LA DATORIE!

Detectiv Sibiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *