Ziarul care ține cu românul

Raport de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu-an 2019

RAPORT DE ACTIVITATE AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE SIBIU AN 2019

 

 

Denumire indicator Plati efectuate AN 2018

(lei)

Plati efectuate AN 2019

(lei)

%2019/

2018

CHELTUIELI- TOTAL,

din care:   

732.731.948 879.686.148 120,06
CHELTUIELI DE PERSONAL 5.213.781 5.489.764 105,29
BUNURI SI SERVICII 492.912.679 566.902.285 115,01
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 168.642.918 201.004.799 119,19
ASISTENTA SOCIALA 68.791.279 106.289.300 154,51

 

Cheltuielile cu materiale si prestari de servicii cu caracter medical se detaliaza astfel:

 

Denumire indicator Plati efectuate AN 2018

(lei)

Plati efectuate AN 2019

(lei)

%2019/

2018

Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 492.081.291 566.046.026 115,03
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale 196.917.162 242.899.695 123,35
Medicamente cu si fara contributie personala 88.960.696 106.054.317 119,21
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care: 69.303.864 89.566.918 129,24
Programul national de tratament pentru boli rare 4.500.450 6.885.190 152,99
Programul national de tratament al bolilor neurologice 74.818  
Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 2.104.040 3.752.570 178,35
Programul national  de diabet zaharat 24.311.000 31.216.340 128,40
Programul national de boli endocrine 49.930 33.240 66,57
Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 644.610 653.100 101,32
Programul national de oncologie 28.523.630 35.125.570 123,15
Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care: 9.170.204 11.826.090 128,96
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice (adulti si copii) 8.634.720 11.322.650 131,13
Programul national de tratament pentru boli rare 535.484 503.440 94,02
Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care: 8.359.270 13.817.260 165,29
Programul national  de diabet zaharat 2.417.630 2.938.690 121,55
Programul national  de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile 24.200 58.160 240,33
Programul national de ortopedie 976.120 1.686.100 172,73
Programul national de boli cardiovasculare 4.941.320 9.134.310 184,86
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 25.429.340 28.725.070 112,96
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice 11.781.120 11.879.040 100,83
Dispozitive si echipamente medicale 4.863.992 4.736.130 97,37
Asistenta medicala primaraactivitate curenta 41.542.103 52.032.570 125,25
Asistenta medicala primaracentre de permanenta 1.825.055 1.951.220 106,91
Asistenta medicala  pentru specialitati clinice 21.039.000 25.262.850 120,08
Asistenta medicala stomatologica 3.497.000 3.734.830 106,80
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care: 10.940.930 10.737.770 98,14
Asistenta medicala – specialitati paraclinice – activitatea curenta 10.853.670 10.636.930 98,00
Sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat 87.260 100.840 115,56
Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale 1.769.760 1.724.300 97,43
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 1.291.000 1.087.386 84,23
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 184.009.000 194.111.440 105,49
Ingrijiri medicale la domiciliu 713.000 577.540 81,00
Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale 16.756.161 20.047.385 119,64
 

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE-cresteri salariale spitale

168.642.918 201.004.799 119,19
 

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

 

68.791.279 106.289.300 154,51

 

In limita creditelor de angajament aprobate, CAS Sibiu a incheiat in anul 2019 un numar de 992 de contracte de furnizare servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si conventii pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, astfel:

 

 

Nr. crt. Tipul de asistenta medicala Nr. contracte încheiate
1. Asistenta medicala primara

 

238
2. Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice

 

48
3. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice 23
4. Asistenţa medicală pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare

 

5
5. Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară 117
6. Asistenta medicala spitaliceasca

 

13
7. Consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat

 

3
8. Ingrijiri medicale la domiciliu

 

5
9. Farmacii

 

58
10. Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau funcţionale în ambulatoriu 74
11. Programe nationale de sanatate-farmacii

 

57
12. Programe nationale de sanatate-spitale

 

4
13. Hemodializa si dializa peritoneala

 

4
14. Radioterapie

 

1
15. Centre de permanenta

 

27
16. Conventii eliberare certificate concediu medical

 

315
TOTAL

 

992

 

 

  1. ASISTENTA MEDICALA PRIMARA

 

  • in anul 2019, serviciile medicale din cadrul asistentei medicale primare au fost furnizate de  270 de medici de familie, din care 240 medici titulari si 30 medici angajati;
  • din cei 270 de medici, 194 si-au desfasurat activitatea in mediul urban si 76 in mediul rural;
  • numarul asiguratilor inscrisi pe listele medicilor de familie a fost de 065, din care 261.479 (74%) in mediul urban si 89.586 in mediul rural (26%);
  • din punct de vedere al grupelor de varsta, situatia asiguratilor inscrisi pe liste a fost urmatoarea:

 

Numar asigurati înscrisi/grupe de varsta        
0 – 3 ani 4 – 59 ani 60 ani şi peste Total % urban-rural/total
TOTAL 16.796 240.848 93.421 351.065 100%
URBAN 11.993 178.032 71.454 261.479 74%
RURAL 4.803 62.816 21.967 89.586 26%

 

Activitatea realizata de medicii de familie in anul 2019, conform contractelor incheiate  cu CAS Sibiu, este urmatoarea:

 

  • au fost acordate 1.244.719 consultatii;

  • au fost prescrise 100.623 certificate de concediu medical pentru un numar de 72.072 asigurati;

  • au fost eliberate 336.686 bilete de trimitere catre ambulatoriu/spital pentru 244.796 asigurati;

  • au fost prescrise 1.029.661 retete pentru un numar de 204.646 pacienti, valoarea medie a unei retete  fiind  de 55,42 lei, iar valoarea medie a medicamentelor prescrise/pacient/an a fost de 278,86 lei;

  • au fost recomandate 622.950 analize de laborator si 23.087 investigatii de radiologie si  imagistica medicala.

 

Media lunara a veniturilor realizate in anul 2019, in functie de numarul de asigurati inscrisi pe liste, a fost urmatoarea:

 

Grupe de liste cu persoane beneficiare ale pachetelor de servicii, înscrise

 

Venit minim brut/luna

 

Venit mediu brut/luna

 

Venit maxim brut/luna

 

0 1 2 3
 

500 – 1000

6.472,56 10.304,12 13.969,13
 

1001 – 1500

7.782,36 13.615,14 19.045,32
 

1501 – 2000

12.226,72 18.174,17 24.118,99
 

2001 – 2200

16.486,82 21.289,82 28.365,95
 

2201 – 2500

20.644,14 25.346,32 29.078,70
 

2501 – 3000

21.810,01 25.489,13 30.511,06
 

3001 – 3500

23.693,19 29.788,45 35.358,19

 

Activitatea realizata in centrele de permanenta

 

In anul 2019, Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu a incheiat 27 de contracte pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale prin centrele de permanenta din localitatile Sibiu, Saliste, Avrig si Agnita,  in care au fost cuprinsi 32 de medici.

Costul mediu al unui serviciu medical (consultatie si tratament) acordat in centrele de permanenta, in anul 2019, a fost de 64,16 lei.

 

ZIUA ONLINE PREZENTĂ LA DATORIE!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *