Ziarul care ține cu românul

Tu îți cunoști drepturile și obligațiile în interacțiunea cu polițiștii?

Tu îți cunoști drepturile și obligațiile în interacțiunea cu polițiștii?

 

La data de 26 ianuarie a.c., au intrat în vigoare modificările mai multor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice.

 

Ce legi modifică și completează aceste prevederi?

  • Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
  • Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române;
  • OUG 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române;

 

,,Necunoașterea legii nu te absolvă de răspundere”, prin urmare este important ca normele care urmează să intre în vigoare să fie cunoscute de cetățeni; este important ca drepturile și obligațiile cetățenilor în interacțiunea cu polițiștii să fie cunoscute, pentru o colaborare eficientă, pentru a nu degenera diverse situații, pentru a aplana anumite conflictele și a nu fi amplificate din cauza  necunoașterii legii.

 

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul este obligat să îşi facă, în prealabil, cunoscută calitatea, astfel:

  1. a) dacă este în uniformă, prin prezentarea verbală a numelui şi prenumelui, precum şi a unităţii de poliţie din care face parte;
  2. b) dacă este în ţinută civilă, prin prezentarea datelor prevăzute la lit. a), precum şi a legitimaţiei de serviciu sau a insignei. Prin excepţie, atunci când siguranţa poliţistului sau rezultatul intervenţiei ar putea fi periclitate, poliţistul îşi face cunoscută calitatea imediat ce acest lucru este posibil. În acest caz, intervenţia poliţistului se face prin anunţare: „Poliţia!”.

 

Potrivit noilor prevederi legale, polițistul este îndreptățit să solicite persoanei care face obiectul legitimării să țină mâinile la vedere și, după caz, să renunțe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.

 

Polițistul este îndreptățit să solicite persoanei care face obiectul controlului corporal să adopte o poziție inofensivă, ce permite realizarea efectivă și în siguranță a acestui control.

Prin poziție inofensivă se înțelege:

  • ținerea mâinilor deasupra capului sau paralel cu solul;

  • depărtarea picioarelor;

  • adoptarea poziției șezut;

  • adoptarea poziției culcat;

  • altă poziție a corpului, care previne săvârșirea unei acțiuni violente îndreptate împotriva polițistului și respectă demnitatea umană.

Solicitarea de a adopta o poziție inofensivă trebuie să fie adecvată pericolului pe care îl poate reprezenta persoana și să nu depășească nevoile reale pentru atingerea scopului intervenției.

Se interzice solicitarea adoptării poziției șezut sau culcat în cazul femeilor cu semne vizibile de sarcină, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilități și copiilor.

Prin atac armat se înțelege atacul săvârșit de o persoană cu o armă de foc sau cu obiecte, dispozitive, substanțe sau animale ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.

Se prezumă intenția săvârșirii unei acțiuni violente îndreptate împotriva polițistului fapta persoanei de a se apropia de acesta după ce, în prealabil, a fost avertizată prin cuvintele: Poliția, stai! – Nu te apropia! ori de a nu se conforma solicitărilor polițistului, referitoare la renunțarea temporară la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.

 

ZIUA ONLINE ZIARUL CARE ȚINE CU ROMÂNUL

Pentru toate informațiile necesare, urmăriți-ne pe Facebook:

Pagină: https://www.facebook.com/ziuaonlinesb/

Grup: https://www.facebook.com/groups/918635891535002/

ZIUA ONLINE PREZENTĂ LA DATORIE!

Detectiv Sibiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *