Ziarul care ține cu românul

Urgențele Spitalului Sibiu se vor moderniza.

Încă 1, 5 milioane euro atrași de Consiliul Județean Sibiu asigură modernizarea Urgenței de la Spitalul Județean.

Vineri, 5 aprilie 2019, Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, și Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, au semnat contractual de finanțare din fonduri UE pentru proiectul ”Modernizare, extindere și dotare a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”.

Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu va fi modernizată și dotată până la sfârșitul anului 2020.

Investiția este posibilă cu finanțare europeană atrasă de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de Investiţii 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi”, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe.

 

Valoarea totală a proiectului este de 8.066.046,74 lei (inclusiv TVA), din care:

 • Valoarea finanțării nerambursabile din FEDER și Buget stat: 6.700.124,35 lei
 • Valoarea cheltuielilor neeligibile suportate de Consiliul Județean Sibiu: 1.229.185,15 lei.
 • Valoarea cofinanțării de 2% din valoarea eligibilă a proiectului: 136.737,24 lei.

 

Implementarea proiectului se va realiza în perioada aprilie 2019 – decembrie 2020.

“Mă bucur că am reușit să alăturăm acest contract proiectelor importante deja aflate în desfășurare prin care vom crește constant condițiile din spitale pentru totți locuitorii din judetț si nu numai. Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de primiri Urgențe confirmă încă o dată că implicarea și determinarea întregii echipe de a găsi soluții au fost atribute care au stat la baza implementării acestui proiect.

 Sănătatea și dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale sunt în continuare pentru mandatul meu o prioritare, iar în acest sens am accesat din Fonduri Europene peste aproximativ 15 milioane euro care vor contribui la creșterea și dezvoltarea standardelor actului medical din spitalele aflate în subordinea Consiliului Judetțan Sibiu.” a declarat Daniela Cîmpean – Președinta Consiliului Județean Sibiu.

Prin acest proiect Unitatea de Primiri Urgențe se va extinde cu 300 mp în plan orizontal (parter) și cu un etaj tehnic 51 mp, în zona accesului actual pentru ambulanțe în unitatea de primiri urgențe. De asemenea vor fi create:

 • cale de acces ambulanță în zona spațiului verde din fața actualei unități
 • zona de acces pentru pacienți, sală de așteptare, recepție, registru UPU
 • cameră pentru pacienți decedați
 • cameră de decontaminare
 • boxă pentru colectare deșeuri și igienizare tărgi
 • spațiu pentru computer tomograf, cameră tehnica computer tomograf, cameră de comandă
 • cameră de resuscitare

 

Proiectul va conduce la:

 • Realizarea tuturor spațiilor necesare desfășurării activităților medicale specifice Unității de Primiri Urgențe, în conformitate cu normativele în vigoare, respectiv se vor aduce îmbunătățiri și dotări tuturor spațiilor existente
 • Realizarea de acoperiș de tip terasă și etaj tehnic – conform planșelor de arhitectură.
 • Clădirea va avea două accesuri de la nivelul parterului: una pentru accesul vizitatorilor, în sala de așteptare, pe latura de Sud-Est a clădirii și un acces ambulanță separat, pe latura de Sud-Vest a extinderii propuse.
 • Tâmplărie exterioară + interioară schimbată
 • Se va realiza un spațiu de tip garaj, închis, acoperit, pentru salvare, în imediata apropiere a accesului principal în unitate – conform planșelor de arhitectură.
 • Se va reamenaja terenul din imediata vecinătate U.P.U. prin realizarea de alei carosabile pentru ambulanță, alei pietonale, parcări și spații verzi
 • Se vor termoizola pereții exterior, conform normelor ISU
 • Se va realiza o rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități în noua zonă de primire.
 • Se vor realiza/reabilita grupurile sanitare pentru medici, pacienți și pentru sala de așteptare, dar și un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități.
 • Se va realiza un spațiu tehnic, cu loc pentru centrala termică, cu acces separat, pe terasa clădirii
 • Se va amenaja un spațiu pentru depozitarea selectivă a deșeurilor, prevăzut cu sifon de pardoseală – conform planșelor de arhitectură.
 • În perimetrul zonei studiate se află o conductă de gaz supraterană care se propune pentru deviere – conform planșelor de arhitectură
 • Refacerea tuturor instalațiilor termice, sanitare, electrice inclusiv instalații de ventilație cu recuperare de căldură și instalații gaze medicale

Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu va fi dotată cu COMPUTER TOMOGRAF, alături de alte dotări precum:

 • Camere supraveghere
 • Centrala de tratare a aerului
 • Centrală de ventilaţie cu recuperare de căldură
 • Minicentrală de filtrare – tratare a aerului
 • Lampa scialitică cu o cupola pentru sala de mici intervenţii
 • Unitate alimentare cu fluide medicale in sala de mici intervenţii
 • Unitate alimentare cu fluide medicale pentru un post ATI
 • Tablou reducere alarmare 3 fluide medicale
 • Sistem oxigenoterapie
 • Sistem aspirație 1000 mbar
 • Dezinfector termic ploşti şi urinare
 • Centrală Telefonică
 • Mobilier

 

Motivele pentru care Consiliul Județean Sibiu a accesat fondurile nerambursabile puse la dispoziție de Uniunea Europeană au fost lipsa de spații și de dotări din actuală structură a Unității de Primiri Urgențe:

 • Spațiile existente nu sunt modernizate și astfel nu mai corespund exigențelor din punct de vedere medical
 • Camera de decontaminare, care este un spatiu obligatoriu pentru acreditarea unui UPU modern.
 • Cameră pentru pacienți decedați- în prezent persoanele decedate sunt ținute în UPU în condiții improprii până la întocmirea și finalizarea actelor de intrare în morga spitalului.
 • Boxă pentru colectare deșeuri și igienizare tărgi, care este obligatorie pentru a colecta deșeurile medicale folosite de ambulanțele ce ajung în UPU și pentru a putea fi igienizate tărgile și alte materiale folosite la transportul pacienților.
 • Computer tomograf, care este obligatoriu pentru buna desfășurare a activității UPU.

Ioana Căpățînă

Purtător de cuvânt

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *