Ziarul care ține cu românul

Principalele activităţi ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea în anul 2019

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE  INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN VÂLCEA ÎN ANUL 2019

 

Anul 2019 s-a caracterizat prin continuarea procesului de eficientizare a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, atât sub aspect conceptual, cât şi organizaţional, urmărindu-se atingerea standardelor impuse, având ca rezultat menţinerea sub control a fenomenului infracţional, creşterea nivelului de încredere a cetăţenilor în poliţie şi a gradului de satisfacţie faţă de prestaţia acestei instituţii.

Activitatea inspectoratului a fost concentrată pe îndeplinirea obiectivelor stabilite şi a priorităţilor Poliţiei Române, respectiv s-a urmărit:

 • Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor;
 • Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale;
 • Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

RESURSELE UMANE

 

La sfârşitul anului, mai exact la 31.12.2019, deficitul de personal era de 6,05% din numărul total de funcții.

RESURSELE FINANCIARE

 

În anul 2019, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea a primit credite bugetare totale în valoare de 87.331.363 lei, execuţia programului de cheltuieli la sfârşitul anului fiind de 99,99 %.

Menţionăm că fondurile primite au fost utilizate în urma unor analize temeinice, fiind stabilite priorităţi concrete, astfel încât putem aprecia că au fost cheltuite eficient. În  fapt, în procent de 98,83% acestea au reprezentat cheltuieli privind ordinea publică şi siguranţa naţională.

La data de 31.12.2019 nu înregistram obligaţii de plată scadente şi neonorate  şi nici angajamente legale ce depăşesc semnificativ cuantumul alocaţiilor bugetare anuale aprobate.

 

RESURSELE LOGISTICE

 

Au fost efectuate demersuri pentru modernizarea parcului auto, reușindu-se pe parcursul anului 2019, distribuirea a 30 de mijloace de transport, repartizate astfel:

Au fost executate reparaţii curente la sediile unor servicii și poliții în valoare totală de 335.000 lei.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PENTRU DESERVIREA COMUNITĂŢII

 

Atât activităţile de prevenire, cât şi cele de combatere desfăşurate de poliţie au avut ca scop principal siguranţa cetăţeanului.

În sens strict, principalii indicatori pe linia deservirii comunităţii au fost următorii:

– 4.892 petiţii şi audienţe soluţionate;

 • 15.989 intervenţii la solicitări prin 112;

 • 7.863 persoane primite în puncte de consiliere;

 • 168 minori nesupravegheaţi depistaţi;

 • 54 părinţi sau tutori sancţionaţi pentru lipsa de supraveghere a copiilor;

 • 1.763 controale şi verificări la sistemele de pază;

 • 2.068 mandate de aducere executate;

 • 79 participări la executări silite.

 

PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

 

 

Activităţile desfăşurate în anul  2019 au fost structurate pe 3 programe cadru de prevenire, în baza priorităţilor Poliţiei Române, respectiv:

 • Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului  care a presupus 144 activităţi având ca beneficiari 3000 cetăţeni, 3510 de elevi, 112 cadre didactice. De asemenea, programul a fost adus în atenţia publicului prin participarea la 24 emisiuni şi interventii TV. Către presa scrisă au fost transmise 26 materiale, fiind publicate 77 articole scrise sau online.

 • Prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor  în cadrul căruia s-au desfăşurat 387 de activităţi, având ca beneficiari 14.364 de elevi şi 394 cadre didactice. S-a participat  la 18 emisiuni TV şi în urma materialelor diseminate au fost publicate 165 articole scrise sau online.

– Prevenirea violenţei în cadrul căruia s-au desfăşurat 97 de activităţi având ca beneficiari 2089 elevi, 30 cadre didactice şi 3127 cetăteni. S-a participat  la 14 emisiuni TV şi în urma materialelor diseminate au fost publicate 39 articole scrise sau online.

Activitatea de prevenire a criminalităţii a avut un rol pro-activ, astfel că în perioada analizată au fost organizate de către efectivele structurilor operative, următoarele:

–     76 de razii;

–     830 de acţiuni cu efective lărgite;

–     14.401 de controale directe;

–     50.140 amenzi contravenţionale aplicate.

 

 

ZIUA ONLINE PREZENTĂ LA DATORIE!

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *