Ziarul care ține cu românul

„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”

„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”  

 

          La nivelul județului Alba, începând de astăzi, 4 martie, va funcționa serviciul social  –  Locuința Protejată destinată Victimelor Violenței Domestice înființat în cadrul proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”- POCU:465/4/4/128038, implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în calitate de partener local. Solicitantul, în cadrul acestui proiect este Agenția Națională Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, iar partenerii locali sunt 42 de instituții ale administrației locale (consilii județene prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și consiliile locale prin  serviciile publice de asistență socială).

            Proiectul,  în valoare totală de 51.080.375,72 lei,  este cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice.

Proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

În vederea implementării acestui proiect, DGASPC Alba are alocat un buget în valoare de 1.137.174,76 lei, iar contribuția asigurată de  Consiliului Județean Alba este în valoare de 22.743,50 lei, reprezentând 2% din total buget.

            Serviciul social Locuință protejată se adresează persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care au calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte persoane raportat la prevederile art. 5 din Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare( ex.: soț – soție, concubină – concubin, mamă – fiu/fiică, soră – frate/soră, nepoată – unchi/mătușă, fost soț – fosta soție, noră/socrii, etc.) și care întrunesc cumulativ cel puțin una din condițiile de risc și cel puțin una dintre condiții de vulnerabilitate.

            Condițiile de risc pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

 

 1. a)  a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică  ale căror efecte nu au fost eliminate;
 2. b) a beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție;
 3. c)  se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin;
 4. d) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal  și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare;
 5. e)  victima face dovada  înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de  către instanțele judecătorești a unei  hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui  certificat de divorț.

             Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

 1. a)  se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente;
 2. b) nu există alternative privind separarea de agresor din punct de vedere al spațiului locativ;
 3. c)  primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare și/sau amenințări la adresa vieții și integrității sale  și/sau a copiilor săi/din anturajul său, sau a rudelor/prietenilor.
 4. d) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării;
 5. e)  s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului;
 6. f)  nu deține un certificat de  calificare profesională pentru o anumită ocupație;
 7. g) face parte din categoria de şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, tineri NEET sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale;
 8. h) nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 4 clase;
 9. i)  este o persoană cu dizabilități.

            În serviciul social – Locuință protejată perioada de găzduire este de până la 12 luni, în funcție de complexitatea cazului. Serviciile sociale vor fi furnizate pentru un număr de 6 victime ale violenței domestice, și,  în funcție de nevoile victimei, cuprind pe lângă găzduire și consiliere psihologică, consiliere juridică, asistență socială, consiliere vocațională, orientare și formare profesională, ocuparea forței de muncă și reintegrare socială, asistență medicală în vederea asigurării securității personale și a independenței economice și desprinderea din mediul captiv domestic.

În acest scop, având în vedere specificul locuinței, persoanele interesate să obțină informații suplimentare ori să acceseze aceste  servicii pot contacta:

Responsabilul Servicii Sociale – Jeler Monica și/sau  Coordonatorul Local – Henegar Ioana, la sediul DGASPC Alba, et. III, cam. 39.

Informațiile legate de proiect, la nivel local, pot fi accesate pe site-ul DGASPC Alba: www.protectiasocialaalba.ro, secțiunea ”Informații de interes public”Proiect VENUS, ori solicitate pe adresa de e-mail: [email protected] sau la tel. 0258 – 818 266, int. 213.

 

 

ZIUA ONLINE ZIARUL CARE ȚINE CU ROMÂNUL

Pentru toate informațiile necesare, urmăriți-ne pe Facebook:

Pagină: https://www.facebook.com/ziuaonlinesb/

Grup: https://www.facebook.com/groups/918635891535002/

ZIUA ONLINE PREZENTĂ LA DATORIE!

Detectiv Sibiu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *