Ziarul care ține cu românul

Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copilului

Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copilului

Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii convocată la Geneva de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, adoptă, în anul 1999, la cea de a 87-a sesiune, Convenţia privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, iar la 15 noiembrie 2000, Parlamentul României adoptă Legea nr. 203 prin care se ratifică această Convenţie.

După publicarea Raportului Global din anul 2002 privind piaţa muncii la nivelul întregii lumi, care avansa cifre mari privind numărul copiilor obligaţi să muncească: dintre cei 246 de milioane de copii care munceau în mod constant, peste 170 de milioane erau angrenaţi în munci grele sau periculoase, Organizaţia Internaţională a Muncii de la Geneva a ales ziua de 12 iunie ca Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copilului. Scopul urmărit a fost  acela de a atrage atenţia lumii cu privire la consecinţele şi gravitatea folosirii copiilor în diverse activităţi lucrative, care sunt în fapt forme ale exploatării acestora.

Copiii au dreptul de a fi protejaţi împotriva oricăror forme de exploatare economică, de a nu fi constrânşi la  muncă ce implică vreun risc potenţial sau care să le compromită educaţia ori să le dăuneze sănătăţii, dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.

În Constituţia României, articolul 49, alin. (3), se arată: „Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt interzise”.

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicată) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, prevede la art. 91 alin (1): ”Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării şi nu poate fi constrâns la o muncă sau activitate domestică ori în afara familiei, inclusiv în instituţii de învăţământ, de protecţie specială, reeducare şi detenţie sau în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, ce comportă un risc potenţial sau care este susceptibilă să îi compromită educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.”, iar art. 92 alin. (1) arată că: ”Prestarea de către copii a activităţilor remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling prevăzute la art. 91 alin. (1) este condiţionată de informarea prealabilă a serviciului public de asistenţă socială de la domiciliul copilului”.

 

Conform legislației în vigoare, la nivelul fiecărui județ este constituită Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea și combaterea exploatării prin muncă a copiilor (EIL), cu scopul de a identifica/referi/monitoriza situaţiile de violenţă asupra copilului şi violenţă în familie, copiii exploataţi şi aflaţi sub risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copii români migranți, victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state. EIL este o echipă multidisciplinară şi interinstituţională, incluzând reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor relevante angajate în combaterea exploatării copiilor prin muncă.

La nivelul județului Alba, EIL este coordonată de reprezentantul DGASPC Alba, dar fiecare reprezentant al instituţiilor sau organizaţiilor membre are un rol cheie în combaterea exploatării copiilor prin muncă, fiind un coordonator al acţiunilor din sfera sa de competenţă, responsabil atât cu diseminarea informaţiei specifice către personalul propriu şi al instituţiilor de profil, cât şi cu centralizarea datelor despre cazurile identificate.

Orice profesionist care lucrează în sistemul de protecţie a copilului – în servicii publice şi/sau private – trebuie să cunoască problematica muncii copilului şi să intervină activ în prevenirea şi eliminarea acesteia. Pe lângă asistenţii sociali, educatorii, psihologii, asistenţii maternali din serviciile specializate, Legea nr. 272/2004 (republicată) menţionează grupurile profesionale care au responsabilitatea de a identifica şi sesiză autorităţile competente despre situaţiile de risc şi de dificultate în care se pot afla copiii şi familiile lor,  inclusiv în situaţiile de exploatare prin muncă: cadrele didactice, personalul medical, poliţiştii, juriştii, preoţii, precum şi angajaţii altor instituţii care vin în contact cu copilul.

Sesizările privind cazurile de exploatare a minorilor, de violență și abuz pot fi făcute la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în scris, în format electronic la adresa de e-mail: [email protected] sau sunând la linia telefonică gratuită, disponibilă 24 de ore din 24 – Telefonul Copilului: 0800 820 010

ZIUA ONLINE ZIARUL CARE ȚINE CU ROMÂNUL

Pentru toate informațiile necesare, urmăriți-ne pe Facebook:

Pagină: https://www.facebook.com/ziuaonlinesb/

Grup: https://www.facebook.com/groups/918635891535002/

ZIUA ONLINE PREZENTĂ LA DATORIE!

Detectiv Sibiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *