Ziarul care ține cu românul

Scoaterea sindicatelor din ședințele consiliilor de administrație, o decizie profund incorectă

Scoaterea sindicatelor din ședințele consiliilor de administrație, o decizie profund incorectă

Scoaterea sindicatelor din ședințele consiliilor de administrație ale societăților comerciale, instituțiilor publice sau regiilor autonome, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Rutiere, este o decizie profund incorectă, ilegală, dar și o nesocotire și nerespectare a drepturilor și intereselor salariaților.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Rutiere vizează, printr-un ordin de ministru, încetarea aplicabilității unei prevederi din 2014, instituite tot prin ordin de ministru, potrivit căreia: ”La ședințele consiliilor de administrație/consiliilor de conducere ale societăților comerciale/instituțiilor publice/regiilor autonome care funcționează în subordinea si sub autoritatea Ministerului Transporturilor vor fi invitați în mod obligatoriu reprezentanții sindicatelor din cadrul unităților respective”.

Sindicatul Drumarilor ”Elie Radu”, care reunește angajați din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR), subliniază că această măsură contravine Directivei 2002/14/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 martie 2002, transpusă în legislația națională, prin Legea nr. 467/2006 (în vigoare de la 01 ianuarie 2007). Acestea stabilesc cadrul general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană, respectiv a angajaților din România.

Astfel, prevederea potrivit căreia reprezentanții sindicatelor pot participa la ședințele consiliilor de administrație venea ca o consecință firească având în vedere directiva europeană, transpusă în legislația națională. Angajatorii au obligația să informeze și să consulte reprezentanții angajaților cu privire la mai multe aspecte care au ca punct de plecare ședințele consiliilor de administrație.

            Pe cale de consecință, Sindicatul Drumarilor ”Elie Radu” opinează că Ordinul de ministru 187/5.03.2021, emis de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Rutiere, iese din sfera ordinii de drept a Uniunii Europene.

De asemenea consideram că este o încercare de limitare a drepturilor angajaților reprezentați de sindicate. De asemenea, apreciem că aceste restricționări pot crea premisele încălcării transparentei decizionale.

Totodată, se poate perturba desfășurarea eficientă și echilibrată a relațiilor de muncă, activitate primordială pentru întreaga societate actuală care nu poate evolua în lipsa existenței unui dialog social permanent și continuu al tuturor categoriilor de unități, indiferent de ce natura ar fi.

            Având în vedere cele de mai sus consideram necesară retragerea sau nuanțarea Ordinului de ministru 187/5.03.2021, emis de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Rutiere, care prevede scoaterea sindicatelor din ședințele consiliilor de administrație.

ZIUA ONLINE ZIARUL CARE ȚINE CU ROMÂNUL

Pentru toate informațiile necesare, urmăriți-ne pe Facebook:

Pagină: https://www.facebook.com/ziuaonlinesb/

Grup: https://www.facebook.com/groups/918635891535002/

ZIUA ONLINE PREZENTĂ LA DATORIE!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *