Anchete jurnalistice

Actele semnate de Viceprimarul Corina Bokor sunt nule

Dispozitiile Primariei Municipiului Sibiu semnate de către viceprimarul Corina Bokor în numele doamnei primar Astrid Fodor sunt nule.

În urma solicitării adresate Primăriei Sibiu având nr.76333/11.10.2022 de către ONG-ul ARR (Compartimentul Combatere Abuzuri și Anticorupție) s-a obținut următorul răspuns:

După preluarea linkului postat în mediul online de ARR, se pare că  răspunsul demonstrează că actele semnate de către doamna Viceprimar Corina Bokor în numele și pentru doamna primar al Municipiului Sibiu, ar fi nule.

Vloggerul sibian denunță în mediul online neregulile din primăria Sibiu?

Un celebru vlogger povestește în mediul online despre isprăvile sale ca și cum ar fi solicitat doamnei viceprimar Corina Bokor să intervină pentru a demola un balcon dintr-un cartier al  mun Sibiu, atribuție care, legal,  revine primarului municipiului Sibiu.

Pentru informarea corectă a opiniei publice, echipa Ziua Online a făcut a făcut unele verificări să vedem dacă este adevărat.

Există în țară cazuri asemănătoare – Oare creșterea salariilor primarilor să fie de vină?

Potrivit presei locale, Municipiul Iași a fost zguduit de stirea că actele semnate de către viceprimar în numele primarului Chirică ar fi nule și că prefectul județului Iași a dat în judecată Primăria Municipiului Iași solicitând anularea unor dispoziții ale Primarului Chirică, conform acţiunii depuse în instanţă, document obţinut de „Ziarul de Iaşi”.

Prefectul spune că dispoziţia este ilegală întrucât primarul nu-şi poate delega „dreptul de semnătură”.conform  art. 240 din Codul administrativ.

Știrea inițială: https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/proces prefectul se indreapta impotriva primarului Chirica ca nu are dreptul sa delege dreptul de semnatura

Problema de la Iași o regăsim și la Sibiu?

Primarul Mihai Chirica ar fi reorganizat activitatea din urbanism cu încălcarea legii. O dispoziţie emisă de edil în luna martie 2022 a fost suspendată de drept, după ce prefectul Bogdan Cojocaru a solicitat judecătorilor anularea actului.

Prin respectiva dispoziţie, Mihai Chirica stabilise ca viceprimarii, administratorul public şi trei funcţionari ai instituţiei să semneze „în numele şi pentru primar” acte urbanistice precum autorizaţii de construire, certificate de urbanism sau edificări de construcţii.

Conform acţiunii depuse în instanţă, document obţinut de „Ziarul de Iaşi”, prefectul spune că dispoziţia este ilegală întrucât primarul nu-şi poate delega „dreptul de semnătură”.

Nu este exclus ca procesul de pe rolul Tribunalului Iaşi să aibă un ecou şi în unele dosare penale în care este cercetat primarul şi alţi funcţionari: Mihai Chirica şi-a construit parte din apărare în faţa procurorilor pe principiul că „semnează ca primarul” actele urbanistice, iar răspunderea ar aparţine celor care întocmesc documentele.

Un alt efect: se simplifică semnificativ circuitul actelor urbanistice în Primărie.

Odată cu suspendarea de drept a dispoziţiei, autorizaţiile şi certificatele trebuie semnate de primar, arhitect-şef şi secretarul municipiului, iar edificările de doar primii doi, aceştia fiind şi semnatarii prevăzuţi în mod explicit de lege.

CITEȘTE ȘI: DENUNŢ ULUITOR – Culisele corupţiei din Serviciul de Urbanism al Primăriei

De exemplu, dacă primarul lipseşte, înlocuitorul de drept este unul dintre viceprimari (există o decizie a Consiliului Local în acest sens, conform Codului Administrativ) care preia atribuţiile edilului-şef, aşa cum s-a întâmplat în luna februarie 2022, atunci când Mihai Chirica   s-a aflat sub control judiciar pentru aproape o săptămână şi nu a putut să-şi exercite mandatul sau în perioadele în care acesta s-a aflat în concediu.

Reprezentanţii Primăriei spun că vor comenta demersul prefectului după ce vor consulta acţiunea din instanţă.

Primarul a revocat alte patru dispoziţii similare

La începutul lunii iunie, prefectul a semnalat municipalităţii faptul că mai multe dispoziţii emise de primar sunt contrare legii.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a invocat cinci astfel de dispoziţii: patru au fost revocate de către Primărie, dar una a rămas în vigoare, cea privind urbanismul, cu toate că speţele sunt similare.

Dispoziţia 187/2022 prevede ca cei doi viceprimari să semneze „în numele şi pentru Primarul Municipiului Iaşi” certificatele de urbanism, certificatele de atestare a edificării lucrărilor de construire, precum şi actele, documentele sau înscrisurile întocmite de către Compartimentul tehnic pentru implementarea legilor proprietăţii din cadrul Serviciului Gis-Cadastru.

Primarul contraatacă în procesul pe care i l-a dechis prefectul de Iaşi

De asemenea, administratorului public i s-a delegat dreptul de semnătură al primarului în cazul comunicărilor Serviciului Autorizare Construcţii din cadrul Direcţiei de Arhitectură şi Urbanism, precum şi răspunsurile la plângerile prealabile privind actele administrative redactate în cadrul acestui serviciu.

Ce răspundere poartă primarul pentru semnătura sa?

În acţiunea depusă la instanţă, prefectul invocă şi o normă juridică nou introdusă în Codul Administrativ care vizează că „aprecierea şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţine exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive”.

În speţă, este vorba despre preşedintele Consiliului Local pentru deciziile CL (autoritate deliberativă), în timp ce primarul este autoritate executivă.

„Norma juridică nouă introdusă în Codul administrativ prin art. 240, incidentă în materia emiterii actelor administrative la nivelul administraţiei publice locale, prevede în mod expres că, prin semnare, primarul învesteşte cu formulă de autoritate, executarea actelor administrative emise de autorităţile publice locale executive”, se precizează în acţiune.

Astfel, conform sursei citate, doar persoanele explicit nominalizate în Cod au drept de semnătură.

Urbanism la Iași: ședințe secrete, dosar penal pentru divulgare 

În acelaşi timp, angajarea răspunderii funcţionarilor publici şi personalului contractual există doar pentru „operaţiuni de fundamentare, contrasemnare ori avizare” dacă sunt făcute cu încălcarea legii, operaţiuni care, se arată în acţiune, sunt anterioare emiterii actului administrativ.

„Primarul poate delega acele atribuţii care nu presupun emiterea unor acte administrative sau poate delega atribuţii care presupun emiterea unor acte administrative, însă până la faza emiterii acestora, când este chemat personal de lege să aprecieze oportunitatea şi necesitatea emiterii lor, în mod exclusiv şi prin semnătură, să învestească cu formulă de autoritate executarea acestora”, se mai arată în sesizarea prefectului.

În context, amintim că, în unele dosare penale în care este cercetat primarul, el şi-a construit parte din apărare pe principiul că „semnează ca primarul”.

Ce prevedeau celelalte dispoziţii revocate

Acţiunea prefectului nu a fost îndreptată în special către activitatea de urbanism, ci a vizat şi alte cazuri. Juriştii instituţiei au identificat alte patru dispoziţii similare emise de primar: 127, 184, 185 şi 235, eliberate pe parcursul lunilor februarie şi martie anul acesta.

La doar o zi după sesizarea prefectului, au fost emise alte două acte de către primar prin care efectele celor patru dispoziţii au încetat.

În schimb, dispoziţia 187 a rămas în vigoare, ceea ce a determinat acţiunea prefectului în instanţă.

Speţele erau similare: de exemplu, unul dintre viceprimari era delegat să semneze în numele şi pentru primar contracte de servicii pentru recesământul populaţiei şi locuinţei, iar unul dintre directorii instituţiei putea să semneze contracte de concesiune parcări.

Sursa: https://www.ziaruldeiasi.ro/

Art. 240. – Răspunderea aferentă actelor administrative

  • Primarul, preşedintele consiliului judeţean, respectiv preşedintele de şedinţă al consiliului local, după caz, prin semnare, învestesc cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care le revin potrivit legii.
    (2) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţine autorităţilor deliberative, respectiv executive. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice.

 Adică mai pe înțelesul nostru în cazul Primăriei , doar primarului îi revine acest privilegiu de a aprecia dacă este oportun și necesar să adopte acel act administrativ , care privește viața oamenilor din colectivitatea care l-a ales.

Viceprimarul nu este ales de către cetățeni , adică membrii colectivității nu au avut susficientă încredere să -l aleagă reprezentantul lor , viceprimarul este ales dintre consilierii locali de către aceștia , nu de către cetățeni.

Art. 163. – Exercitarea temporară a atribuţiilor primarului

(1) În caz de vacanţă a funcţiei de primar, în caz de suspendare din funcţie a acestuia, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezentul Cod sunt exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local în condiţiile art.152 alin.(4), cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării de drept a atribuţiilor de primar, viceprimarul îşi păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local şi primeşte o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar.
Articolul publicat de ziua de Iași spunea : ,, dacă primarul lipseşte, înlocuitorul de drept este unul dintre viceprimari (există o decizie a Consiliului Local în acest sens, conform Codului Administrativ) care preia atribuţiile edilului-şef, aşa cum s-a întâmplat în luna februarie 2022, atunci când Mihai Chirica(primarul Municipiului Iași ) s-a aflat sub control judiciar pentru aproape o săptămână şi nu a putut să-şi exercite mandatul sau în perioadele în care acesta s-a aflat în concediu.

O fi oare așa ,  și am zis să vedem cum se deleagă atribuțiile primarului , (inclusiv privilegiul care îi revine primarului  de a aprecia dacă este oportun și necesar să adopte acel act administrativ , care privește viața oamenilor din colectivitatea care l-a ales și am găsit art 157 din oug 57/2019

Primarul nu poate delega dreptul de a emite dispoziții, un drept intuitu personae în considerarea calității sale de autoritate executivă a administrației publice locale.

Art. 157. – Delegarea atribuţiilor

(1) Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.
(2) Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele exercitării atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului.

Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile.

La noi treaba e mai cu moț, temeiul legal conform adresei nr 76333 / 11.10.2022 a Primăriei Municipiului Sibiu  preluată de publicația Ziua Online, doamna viceprimar Corina Bokor exercită atribuțiile doamnei Primar Astrid Fodor, în temeiul unei hotărâri a Consiliului Local, deci conform art.163 din OUG 57/2019  menționat mai sus.

Art. 152. – Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului

  • Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

Posibilitatea emiterii unei dispoziții operează totuși în cazul înlocuitorilor de drept și doar în lipsa primarului sau președintelui consiliului județean, în situațiile expres prevăzute de Codul administrativ.

În acest context notăm și dispozițiile art. 214, alin. 3 C. adm. care prevăd că “Președintele și vicepreședinții aceluiași consiliu județean, primarul și viceprimarul, respectiv viceprimarii aceleiași unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale nu pot efectua concediul de odihnă simultan”, iar alin. 7 al aceluiași articol prevede în situații excepționale întreruperea concediului de către înlocuitorul desemnat.

Arătăm că, delegarea atribuțiilor poate fi posibilă, în condițiile art. 157 C. adm., mai puțin însă aceea de a emite dispoziții pentru că ele nu ar putea fi învestite cu formulă de autoritate printr-o altă semnătură decât cea a autorității executive – primarul, iar persoana delegată nu ar avea dreptul de a aprecia oportunitatea și necesitatea emiterii dispoziției, aceasta revenind exclusiv primarului, ca autoritate executivă, așa cum am arătat mai sus acestea reprezentând condiții de validitate ale actului administrativ.

În cazul unei dispoziții  a primarului:

Încercând un exercițiu cu valențe contencioase, în lumina  prevederilor Codului administrativ, în cazul unei dispoziții a primarului, rezultă că practic, în dreptul emitentului, o altă semnătura decât cea competentă legal să învestească cu formulă de autoritate executarea actului administrativ (dispoziția primarului) conduce la nulitatea actului, acesta neîndeplinind două condiții de validitate prevăzute de legiuitor, una la art. 240, alin. 1 (semnătura primarului) și cealaltă la art. 240, alin. 2 (dreptul exclusiv de apreciere asupra oportunității și necesității emiterii dispoziției al autorității executive, adică a primarului).

De altfel, conceptual și practic, dispoziția nu este o atribuție în sine și nu are aptitudinea de a fi delegată, deoarece potrivit legii, dispoziția se emite în exercitarea atribuțiilor ce îi revin primarului ca autoritate a administrației publice locale.

Primarul poate delega acele atribuții care nu presupun emiterea unei dispoziții sau poate delega atribuții care presupun emiterea unei dispoziții însă până la faza emiterii acesteia, când este chemat personal de către lege:

1) să aprecieze oportunitatea și necesitatea emiterii ei, în mod exclusiv

2) prin semnătură, să învestească cu formulă de autoritate executarea acesteia.

Se pune următoarea întrebare , de ce prefectul județului Iași poate să-și exercite atribuțiile legale ,și prefectul Județului Sibiu nu poate  , ce anume îl împiedică să și facă treaba .

Art. 200. – Verificarea legalităţii actelor administrative

Dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local şi hotărârile consiliului judeţean sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect conform prevederilor art.255.

Art. 255. – Atribuţii privind verificarea legalităţii

(1) Prefectul verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local şi ale primarului.
(2) Prefectul poate ataca actele autorităţilor prevăzute la alin.(1) pe care le consideră ilegale, în faţa instanţei competente, în condiţiile legii contenciosului administrativ.

 

 

 

O întrebare creștinească adresată Primăriei Sibiu

O altă întrebare creștinească pe care o adresăm Primăriei Municipiului ar fi următoarea:

Care este suma primită anual pentru exercitarea atribuțiilor doamnei primar Fodor Astrid și cum a fost calculată această suma, pe ore?

Sibiu art. 163 din oug 57/2019 spune :,, Pe perioada exercitării de drept a atribuţiilor de primar, viceprimarul primeşte o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar „.

În expunerea de motive privind adoptarea PL-x nr. 428/2019

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ Guvernul a identificat problema la care ne -am referit

Pe această cale le cerem cititorilor noștri să verifice dispozițiile Primarului Municipiului Sibiu, care au produs consecințe asupra vieții lor sau a colectivității, și dacă în locul semnăturii Doamnei Primar al Municipiului Sibiu doamna Astrid Fodor, este o semnătură cu pentru, felicitări dispoziția care v-a afectat viața dumneavoastră sau a colectivității în care trăiți, este nulă.

Ce spune vloggerul sibian într-un video:

Vloggerul la care ne-am referit, în materialul video postat în data de 14.10.2022 , afirmă ,,că dacă apelezi” ( cităm cuvintele acestuia ) la Primarul Municipiului Sibiu Doamna Astrid Fodor pentru a fi primit în audiență. ( min 2.08)

Unul din urmăritorii Vloggerului l-a contrazis chiar în comentariile la video-ul susmenționat, chiar rugându-l pe acesta să intervină la doamna primar pentru a fi primit în audiență

Suntem ferm convinși ,atât noi cât și cititorii noștri, că în audiență la Primarul Municipiului Sibiu, doamna Astrid Fodor se intră pe bază de programare și, formularea nefericită a vlogger-ului  (cea cu ,, apelarea” , cu iz balcanic) e doar o fanfaronadă specifică lui, fără o bază reală.

Video:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1589970034738702&id=100000452403246

Revenim cu detalii interesante

Referitor la problemele legale existente la terenurile situate pe Calea Șurii Mici, probleme datorate unor dispoziții semnate în numele Doamnei Primar Astrid Fodor de către viceprimarul Corina Bokor, le vom detalia într-un articol viitor.

NU UITA!

Esti martorul unui eveniment sau ai informaţii care ar putea deveni o ştire?

Trimite-ne un mesaj la numărul 0742.566.653, WhatsApp, Signal sau Telegram

ZIUA ONLINE ZIARUL CARE ȚINE CU ROMÂNUL

Reclame: https://ziuaonline.com/reclame/

Pagină: https://www.facebook.com/ziuaonlinesb/

Grup: https://www.facebook.com/groups/918635891535002/

ZIUA ONLINE PREZENTĂ LA DATORIE